Organik gübre

Organik gübre

teknolojileri

teknolojileri

Turkish Biohumus web page
France Round Flag
Round Flag British National Button

Biohumus Organik Gübre üretimindeki tecrübelerimizi COMPOSTER markasıyla birleştirdik.

Tüm organik atıkların kompostlanmasını sağlayan anahtar teslim organik gübre fabrika projelerini tasarlıyoruz, makinelerini üretiyor, kurulumu yapıyoruz.

Kullanılabilir Atıklar: Çiftlik hayvanlarının atıkları, kesimhane atıkları, gıda işleme tesisi atıkları, sebze ve meyve atıkları, park bahçe budama atıkları vb.

Hakkımızda

BIOHUMUS TEKNOLOJI A.S., organik gübre üretimi için kendi teknolojik üretim sistemini geliştirmek amacıyla önemli yatırımlar yapmıştır. Şirket, organik gübre üretiminde edindiği bilgi birikimi ve tecrübesiyle makine üretimi de gerçekleştirmektedir.


COMPOSTER markası altında hayvan, bitki, gıda ve kesimhane gibi organik atıkları yüksek değerli organik gübrelere dönüştürerek sıfır atık geri dönüşümü sağlamaktadır. Üretim sistemlerinde kullanılan tüm makineler ve ekipmanlar şirketimiz tarafından üretilip montaj ve kurulumu yapılmaktadır.Biohumus Teknoloji

Anonim Şirketi

Biohumus Teknoloji

Anonim Şirketi

%100 yerli üretim olan makinelerimiz ve ekipmanlarımızın tüm Ar-Ge süreçleri deneyimli ve profesyonel kadrolarımızla yürütülmektedir. Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz tesisler, kullandıkları hammadde özelliklerine göre ürettikleri organik gübre için uluslararası organik sertifikasyon alabilmektedir.

Büyük ölçekli çiftlik atıkları ve biyogaz tesisi atıklarının işlenmesini sağlayan organik gübre fabrika kurulumlarındaki bilgi ve deneyimimizi daha küçük ölçekli ve sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi için küçük ölçekli makinelerle okul, hastane, restoran, otel, AVM, kamu kurum ve kuruluşları için de üretmekteyiz. Bu kapsamda kuruma ve atığa özel çözüm ve projeler geliştirerek uygulama yapmaktayız. Hedefimiz, daha verimli, sürdürülebilir ve kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı sıfır atıklı bir düzeni desteklemektir.

Organik gübre üretim sistemimizin hem iç piyasada hem de uluslararası alanda yoğun talep gördüğünü gururla belirtmek isteriz. BIOHUMUS TEKNOLOJI A.S., organik gübre üretiminde teknoloji ve inovasyonun öncüsü olmaya devam edecektir.

Kompost Nedir ?

Kompost, bitkisel ve/veya hayvansal kökenli organik atıkların mikroorganizmalar tarafından mineralize edilip ekolojik iklimlendirme teknolojisi olan Biohumus Teknoloji tarafından geliştirilen ve Composter markası ile üretilen bioreaktörlerde kullanılan kapalı özel bir teknoloji ile elde edilen doğal organik gübredir. Bu gübre, herhangi bir kimyasal katkı veya işlem içermez.

Kapalı bioreaktörlerde üretilen kompost, yığın karıştırmalı şekilde üretilen komposta göre değer açısından 20 kat daha yüksek içerik değerlerine sahiptir. Örneğin, humik fulvik asit içeriği yığın karıştırmalı kompost üretiminde genellikle %5-10 iken, kapalı bioreaktörde üretilen kompostlar %35-40 seviyesinde humik fulvik asit içerebilir.

Kompost üretiminde tüm parametrelerin otomasyonlu olarak kontrol altında sağlanması, kompost kalitesini yükseltirken çevreye yayılan kokuların minimum seviyede tutulmasını sağlar. Ayrıca, bu yöntem kompostun dış etkenlerden korunmasını da sağlar. Özellikle açık alanda yapılan kompost üretiminde, bekletme sırasında çeşitli zararlı sinek ve böceklerin yuva yapması mümkündür. Bu durum çevrede zararlıların artmasına ve dolayısıyla daha fazla zirai mücadele ve ilaç kullanımına neden olabilir.

composter organik gübre fabrikası projesi, organik gübre makinesi, sıfır atık makinesi, kompost makinesi, biohumus makinesi, otomatik kompost makinesi, çiftlik gübresi makinesi, üç boyutlu proje , biohumus organik gübre fabrika projesi, bioreaktör

Kapalı bioreaktörlerde düşük enerji maliyeti ile yüksek kaliteli ve standart bir üretim yapılabilmektedir. Bu teknoloji, organik atıkların verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak sürdürülebilir bir tarım ve çevre koruma pratiği sunmaktadır.

Kapalı bioreaktörlerde düşük enerji maliyeti ile yüksek kaliteli ve standart bir üretim yapılabilmektedir. Bu teknoloji, organik atıkların verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak sürdürülebilir bir tarım ve çevre koruma pratiği sunmaktadır.


Kompost, toprak verimliliğini arttırarak bitkilerin beslenmesine katkıda bulunur ve doğal döngülerin devamlılığını destekler. Bu nedenle, kapalı bioreaktörlerde üretilen kompost, çevre dostu bir gübreleme çözümü olarak önemli bir yer tutmaktadır.

Biohumus Organik Gübre, hayvansal veya bitkisel atıkların kapalı sistem biyoreaktörde veya kapalı sistem yığın yataklı Pulvarizatör ünitesinde işlenmesi ve aerobik fermantasyonu ile üretilir. Bu sistem tam otomasyonlu olup reçeteye göre opsiyonel olarak yapay zeka destekli olarak çalıştırılabilir.


Personel ve enerji maliyeti oldukça düşüktür. Hayvansal atıklar tek başına hammadde olarak kullanılabilmektedir; büyükbaş, koyun, keçi ve deve atıkları doğrudan kullanılabilir. Bitkisel atıkların aerobik fermantasyonu için mutlaka hayvansal atık veya organik canlı aktivatör kullanılması gerekmektedir.


Atıkların doğru teknoloji ile doğru bir şekilde kompostlanabilmesi için uzman teknik ekiplerimizin yanı sıra akademisyen uzmanlarımız da projelere destek vermektedir.

Sonuç olarak, hepimiz için sadece bir tane yaşanabilir bir dünya vardır.

composter organik gübre fabrikası projesi, organik gübre makinesi, sıfır atık makinesi, kompost makinesi, biohumus makinesi, otomatik kompost makinesi, çiftlik gübresi makinesi, üç boyutlu proje , biohumus organik gübre fabrika projesi, bioreaktör

CMP 54 SP Modeli

CMP 54 SP Modeli

Organik gübre oluşum sürecini Ekolojik İklimlendirme Teknoloji ile sağlayan kontrollü mekanizasyon sistemidir. Aerobik ortam sürekliliğini sağlayarak organik gübre oluşumunun hızlı, güvenli ve kontrollü olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.


CMP 54 serisi Bioreaktör ile hiçbir katalizör ve kimyasal girdi kullanmadan Küresel standartlarda organik gübre üretimi sağlanabilmektedir.


Sisteme hammadde olarak büyükbaş hayvan çiftliği atıklarını ve kaynağında ayrılmış organik atıkları kullanabilirsiniz.

Sistem 7/24 sürekli çalışma modu ile tasarlanmıştır.

Composter cmp 54 sp

54 m3 hacimsel kapasiteye sahiptir

composter organik gübre fabrikası projesi, organik gübre makinesi, sıfır atık makinesi, kompost makinesi, biohumus makinesi, otomatik kompost makinesi, çiftlik gübresi makinesi, üç boyutlu proje , biohumus organik gübre fabrika projesi, bioreaktör

Hayvansal atıklar, tek başına hammadde olarak kullanılabilir. At, İnek, koyun, keçi ve deve atıkları doğrudan kullanılabilir. Özellikle büyükbaş besi çiftlikleri, süt çiftlikleri, koyun besi çiftlikleri, keçi besi çiftlikleri, deve besi çiftlikleri ve yumurta tavuk çiftliklerinde bu atıkların kullanımı yaygındır.

Goat Livestock Farm
Süt inek çiftliği
Sheep Farm
deve çiftliği
at çiftliği
Modern spacious automated dairy cow milk farm.

Ancak bitkisel atıkların aerobik fermantasyonu için hayvansal atık veya organik canlı aktivatör kullanılması gerekmektedir.

Tree pruning in the garden Green waste
Processing agricultural waste into compost
Food Waste Composting

Pulvarizatör PLV 4000 SP

Pulvarizatör PLV 4000 SP

Simle Border Frame
Simle Border Frame

Pulvarizatör PLV 4000 SP 2 tipte kullanımı bulunmaktadır.

  1. Bioreaktör sonrası elde edilen gübrenin nem tahliyesi, paketleme öncesi otomatik stok kontrolü ve ürün stabilizasyonu için kullanılır.
  2. Doğrudan yığın yataklı otomatik kontrollü kompost üretimi için kullanılır. Bu sayede yüksek kapasiteli ve karma hammaddelerin kontrollü kompost çevrimi için ideal ve daha ekonomik bir sistem olarak kullanılmaktadır..

PLV 4000 SP

100 metrelik bir holde 600 m3 k kapsitelidir

CMP 500 SP Modeli

CMP 500 SP Modeli

Organik gübre oluşum sürecini Ekolojik İklimlendirme Teknoloji ile sağlayan kontrollü mekanizasyon sistemidir. Aerobik ortam sürekliliğini sağlayarak organik gübre oluşumunun hızlı, güvenli ve kontrollü olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.


CMP 500 SP serisi Bioreaktör ile hiçbir katalizör ve kimyasal girdi kullanmadan özellikle çiftlik hayvanlarının atıklarıyla küresel standartlarda organik gübre üretimi sağlanabilmektedir.


Sisteme hammadde olarak büyükbaş hayvan çiftliği atıklarını ve kaynağında ayrılmış organik atıkları kullanabilirsiniz.

Sistem 7/24 sürekli çalışma modu ile tasarlanmıştır.

CMP500 sp 600 Litre hacimsel kapasiteye sahiptir

Hayvansal atıklar, tek başına hammadde olarak kullanılabilir. At, İnek, koyun, keçi ve deve atıkları doğrudan kullanılabilir. Özellikle büyükbaş besi çiftlikleri, süt çiftlikleri, koyun besi çiftlikleri, keçi besi çiftlikleri, deve besi çiftlikleri ve yumurta tavuk çiftliklerinde bu atıkların kullanımı yaygındır.

Goat Livestock Farm
Süt inek çiftliği
Sheep Farm
deve çiftliği
at çiftliği
Modern spacious automated dairy cow milk farm.

Bitkisel atıkların aerobik fermantasyonu için hayvansal atık veya organik canlı aktivatör kullanılması gerekmektedir. Aktivatör enzim atık çeşidine bağlı olarak firmamız tarafından özel olarak hazıarlanmakta ve tedariği sağlanmaktadır.

Tree pruning in the garden Green waste
Processing agricultural waste into compost
Food Waste Composting

PCK 5100 SP Modeli

PCK 5100 SP Modeli

Organik gübre paketleme ünitesi diğer paketleme makinelerinden farklı olarak organik gübrenin nemli ve bağ tutan yapısı göz önüne alınarak geliştirilmiştir.


Saatte 150-200 paketleme yapılabilmektedir.

Tartım ünitesi 1-50 kg aralığında hassas tartım yaparak çalışmaktadır.

Opsiyonel olarak otomatik dikiş makinesi ile kapasite %30 artış göstermektedir.

Sistem besleme bunkeri ve besleme konveyörü ile entegre çalışmaktadır. Müşteri talebine bağlı olarak karıştırma helezonlu besleme bunkeri de kullanılabilmektedir.

Tüm sistem ekipmanları modüler olup civatalı bağlantı elemanlarıyla mobilize olabilmektedir.

PCK 5100 sp

150-200 adet/25 kg kapsitelidir

Kompost Gübre Nasıl Kullanılır ?

planting tomatoes

Sebze Üretiminde Kullanım

Kompost organik gübre ile kendi sebzelerinizi dilediğiniz ortamda yetiştirebilirsiniz. Bitkilerinizi beslemek için biohumus organik gübre ürünleri yeterli olacaktır. Sebze fidelerinde fide başı 100-150 gr yeterli olacaktır. Tohum ekiminde ortalama tohum başına 50-100 gr yeterli olacaktır.

Farmer picking apples

Meyve Ağaçlarında Kullanım

Tüm meyve ağaçlarında güvenle kullanabilirsiniz. Kapalı yada açık kök tüm fidan dikimlerinde Biohumus Organik Gübreyi kullanabilirsiniz. Yeni dikim ve genç meyve ağaçların da 1-2 kg kullanılmalıdır. Yetişkin ağaçlarda 3-4 kg kullanabilirsiniz.

Front Yard of a House

Bahçe ve Peyzaj da Kullanım

Kompost organik gübre tüm dış mekân, iç mekan, çim bitkilerinde ve çim alanlarında güvenle kullanabilirsiniz. Peyzaj alanlarındaki bitkilerinizin bitki besin ihtiyacını karşılamakla beraber %300 su tutma kapasitesiyle sürdürülebilir su tüketimine destek olmaktadır.

Read More Icon
Next Arrow

Kompost Gübrenin Faydaları

Fiziksel Faydaları

Toprak tavını muhafaza eder.

Toprağın sıkışmasını, pulluk tabanı oluşmasını önler, toprak kolay işlenir, böylece toprak işleme maliyetini düşürür.

Toprağın havalanmasını ve drenajını arttırır.

Erozyonu önler.

Su tutma kapasitesini arttırır. Toprakta %1 organik madde varken, ilk 30 cm. derinlikte 15 ton/da su tutulur, %2 organik maddede tutulan su miktarı 30 ton/da’dır.

Toprağın tozumasını önler, bu sayede topraktaki alerjen maddeler havaya karışarak kirletmez.

Kumlu ve killi toprakların yapısını iyileştirir, sıcaklık değişimlerini tamponlar

Kaymak tabakası oluşmasını önler, çapa işçiliği azalır.

Sulu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlar.

Bitki kökleri daha iyi gelişir, kazık köklerin uzamasını ve saçak köklerin artışını sağlar.

Biyolojik Faydaları

Bitkilerde stresi önler.

Zararlı kimyasalların toprakta birikmesini engeller. Toprağın kendini yenilemesine yardımcı olur.

Bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Toprağın biyolojik canlılığını arttırır.

Solucanlar, aktinomisetler, mikoriza gibi faydalı toprak organizmalarını artırır ve ilave olarak kullanılan mikrobiyal gübreleri destekler.

Bitkideki verim ne kadar fazlaysa topraktaki biyolojik aktivite de o kadar fazladır. Biohumus bu aktiviteyi detekler

Bitkiler ve toprak için faydalı aerobik bakterileri sağlar.

Topraktaki besin maddelerinin bitkiler tarafından daha iyi emilmesini sağlar.

Toprakta yaşayan faydalı organizmalara besin sağlar.

Bitkilerin zararlılara ve hastalıklara karşı direncini arttırır.

toprağa faydaları

Toprak pH'ını düzenler.

Zararlı kimyasalların toprakta birikmesini engeller. Toprağın kendini yenilemesine yardımcı olur.

Humik Fulvik Asit oranı yüksektir.

Toprağın tuzlanmasını önler.

Organik madde eksikliği olan topraklarda besin maddeleri bitkiler tarafından alınamaz ve yıkanır. Organik madde, katyon değişim kapasitesini artırarak bu sorunu çözer.

Azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin elementlerini sağlar, yavaş çözünen gübre gibidir.

Bitkinin topraktan alamadığı besinleri çözerek bitkinin almasını sağlar.

Kimyasal gübre ile tuzlanmış, çoraklaşmış toprakların iyileştirilmesini sağlar.

Toprağa verilecek kimyasal gübre miktarını azaltır.

Tarım ilaçlarının toprakta çabuk bozunmasını sağlar, fitotoksite riskini azaltır.

telephone receiver

+90 258 266 13 12

Message Glyph Icon

info@biohumus.com.tr

Vector Web Icon
Location Pin Icon

( Fabrika ) Yumrutaş Mahallesi / 3 sokak No:2 Acıpayam - Denizli - Türkiye

Location Pin Icon

( Merkez Ofis ) Zeytinköy Mah. 5071 Sk. No:1 20160 Pamukkale - Denizli - Türkiye

Biohumus organik gübre sosyal medya hesapları

Biohumus organik gübre resmi linkedin hesabı. biohumus organik gübre haberleri, makeleler, personel alımları, organizasyonlar, toplantılar, etkileşimli takip, sıfır atık uzmanı biohumus organik gübre, kompost makine üreticisi, projeler
Biohumus organik gübre resmi facebook hesabı. biohumus organik gübre haberleri, makaleler, personel alımları, organizasyonlar, toplantılar, etkileşimli takip, sıfır atık uzmanı biohumus organik gübre, kompost makine üreticisi, projeler ,sosyal medya
Biohumus organik gübre resmi instagram hesabı. biohumus organik gübre haberleri, makaleler, personel alımları, organizasyonlar, toplantılar, etkileşimli takip, sıfır atık uzmanı biohumus organik gübre, kompost makine üreticisi, projeler ,sosyal medya
Biohumus organik gübre resmi x hesabı. biohumus organik gübre haberleri, makaleler, personel alımları, organizasyonlar, toplantılar, etkileşimli takip, sıfır atık uzmanı biohumus organik gübre, kompost makine üreticisi, projeler ,sosyal medya
Biohumus organik gübre resmi youtube hesabı. biohumus organik gübre haberleri, makaleler, personel alımları, organizasyonlar, toplantılar, etkileşimli takip, sıfır atık uzmanı biohumus organik gübre, kompost makine üreticisi, projeler ,sosyal medya